Скъпи приятели, бихме желали да информираме повече хора, че доброволци и координатори на Национална асоциация на децата и младите хора с диабет/ НАДМХД/ се ангажираме да окажем помощ на всички хора (деца) с диабет тип1 и тип2 – бежанци от Украйна, с консумативи за тяхното лечение (инсулин, тест ленти и каквото друго е необходимо и нужно). В момента организираме екип от лекари, които ще ни съдействат в това дело. Ако имате информация за такива хора, можете да се свържете с нас, за да организираме логистиката.

За контакти:

Елисавета Котова:

+359 888 566 055

Мариета Котова – Пловдив:

+359 879 460 897

Камелия Богданова – Ловеч:

+359 879 148 624

Милена Пръвчева – Карнобат:

+359 888 466 839

Лора Начева- София:

+359 888757382

e-mail:nadd.2009@abv.bg