НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА С ДИАБЕТ